کیت مینیمم پرشر ولو اطلس کوپکو

$۹,۹۹۹.۰۰

شناسه محصول: 2901000600 دسته:

شیر حداقل فشار (Minimum Pressure Valve) در کمپرسور اسکرو به منظور به گردش در آوردن روغن در زمان بی باربودن کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که کمپرسور در حالت unload می باشد، فشار هوای درون کمپرسور کاهش می یابد. از این رو میزان گردش روغن درون کمپرسور اسکرو نیز کم می شود. این امر سبب افزایش دمای روغن شده و از عمر قطعات و اجزای کمپرسور اسکرو می کاهد.

نقش شیر حداقل فشار در زمان unload این است که فشار کمپرسور را در سیکل بسته داخل کمپرسور در حدود ۲٫۵ بار نگه می دارد تا چرخش روغن به خوبی انجام شود. زمانی که کمپرسور به حالت unload می رود و فشار به ۴-۶ بار می رسد، این شیر خروجی هوا را می بندد، تا فشار داخل کمپرسور از ۲٫۵ بار پایین تر نیاید.

نکته مهم این است که به دلیل استفاده از این شیر در کمپرسور اسکرو، حداقل فشار تحویلی به مصرف کننده ۵ بار می باشد. و برای دستیابی به فشار پایین تر از ۵ بار می بایست از فشار شکن استفاده شود.